Dotační výzvy

Výzva 2023-2024 - KULTURA - VÍCELETÉ GRANTY

Žádosti lze podávat od 11.07 do 15.07. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2023-2024
   • Kategorie první - Akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2023-2024
   • Kategorie druhá - Dotace na celoroční činnosti kulturních institucí v letech 2023-2024

Výzva 2022 - SPORT - CELOROČNÍ PODPORA POHYBOVÝCH AKTIVIT OBČANŮ MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM NAD 21 LET

Žádosti lze podávat od 14.02 do 14.03. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie třetí - Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let

Výzva 2022 - KULTURA - PODPORA CELOROČNÍ KULTURNÍ ČINNOSTI

Žádosti lze podávat od 07.01 do 21.01. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie první - Dotace na podporu celoroční kulturní činnosti

Výzva 2022 - VOLNOČAS - AKCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OSOB

Žádosti lze podávat od 07.02 do 28.02. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie třetí – Akce zdravotně postižených osob

Výzva 2022 - VOLNOČAS - AKCE VOLNOČASOVÉHO KALENDÁŘE

Žádosti lze podávat od 17.01 do 07.02. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie druhá – Akce volnočasového kalendáře

Výzva 2022 - VOLNOČAS - CELOROČNÍ VOLNOČASOVÁ ČINNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Žádosti lze podávat od 07.01 do 31.01. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie první – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

Výzva 2022 - SPORT - PODPORA SPORTOVNÍCH AKTIVIT HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ

Žádosti lze podávat od 14.03 do 11.04. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie šestá - Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců

Výzva 2022 - SPORT - MIMOŘÁDNÉ SPORTOVNÍ VÝKONY

Žádosti lze podávat od 14.03 do 11.04. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie pátá - Mimořádné sportovní výkony

Výzva 2022 - SPORT - SPORTOVNÍ AKCE MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU PRO SMÚ

Žádosti lze podávat od 17.01 do 31.01. 2022


Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie čtvrtá - Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

Výzva 2022 - SPORT - CELOROČNÍ SPORTOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 20 LET (ŠEKY)

Žádosti lze podávat od 17.01 do 14.02. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie druhá - Celoroční sportování dětí a mládeže do 20 let (šeky)

Výzva 2022 - SPORT - TRADIČNÍ KOLEKTIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ SPORTY

Žádosti lze podávat od 17.01 do 31.01. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie první - Tradiční kolektivní a individuální sporty

Výzva 2022 - KULTURA - AKCE MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU V OBLASTI KULTURY PRO SMÚ

Žádosti lze podávat od 07.01 do 19.01. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie čtvrtá - Akce mimořádného významu v oblasti kultury pro statutární město Ústí nad Labem

Výzva 2022 - KULTURA - REPREZENTACE MĚSTA NA AKCÍCH KRAJSKÉHO, REPUBLIKOVÉHO NEBO MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU

Žádosti lze podávat od 07.01 do 21.01. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie třetí - Dotace na reprezentaci města na akcích krajského, republikového nebo mezinárodního charakteru

Výzva 2022 - KULTURA - REALIZACE KULTURNÍCH AKCÍ A PROJEKTŮ

Žádosti lze podávat od 31.01 do 14.02. 2022
Tato výzva se týká následujících dotačních programů a podprogramů:
  • Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem
   • Kategorie druhá - Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů